Ortak Raporlama Standardı – CRS

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların (Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu-FATCA, Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi-MAC ve Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması-CRS MCAA) bankalara getirdiği yükümlülükler gereği, hangi ülkede mukim olduğunuza dair kişisel beyanınızı ve kanıtlayıcı belgenizi bankamıza sunmanız gerekmektedir.

Gerekli beyan ve belgeleri temin edemediğimiz Türkiye dışında mukim olabileceğine ilişkin gösterge bulunan müşterilerimizin Bankamızdaki hesap bilgilerinin, anılan anlaşmalar uyarınca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından anlaşmaya taraf diğer ülke vergi idareleri ile karşılıklılık esasında paylaşılması söz konusudur.

Detaylı bilgiyi aşağıdaki bilgilendirmeden edinebilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/finansal-hesap-bilgilerinin-vergi-konularinda-karsilikli-olarak-otomatik-degisim-standardi

CRS Kişisel Beyan Formu (Gerçek Kişiler İçin) için tıklayınız.