KURUMSAL YÖNETİM
Facebook
Twitter

TurkishBank A.Ş’nin kanun,yönetmelik ve usullere uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi ve yönetmesi Kurumsal Yönetim çerçevesinde gerçekleşir. Yönetim anlayışı ve hissedarlarla olan iletişim Kurumsal Yönetim çatısı altında yürütülür.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?