KURUMSAL YÖNETİM

TurkishBank A.Ş’nin kanun,yönetmelik ve usullere uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi ve yönetmesi Kurumsal Yönetim çerçevesinde gerçekleşir. Yönetim anlayışı ve hissedarlarla olan iletişim Kurumsal Yönetim çatısı altında yürütülür.