Teyitli İhracat Akreditifleri

Teyitli İhracat Akreditif Kredisinde bir firma lehine açılan gayrikabili rücu ihracat akreditifine Banka Teyidini ekleyerek, akreditif koşullarına uygun vesaik’in ibrazı karşılığı ekonomik ve politik riskleri üstlenmekte ve vadesinde ödeme güvencesi vermektedir.

Detaylı bilgi almak için TurkishBank Şubelerini ziyaret edebilirsiniz.
Şubelerimiz için tıklayınız.
Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?