Eurobond

Uzun vadede dövizde kazanmak isteyenler için Eurobond!

Eurobond, devlet, şirket veya kurumların finansman sağlamak amacıyla, yabancı para cinsinden yurtdışına ihraç ettikleri uzun vadeli kupon ödemeli tahvillerdir.

Birikimlerinizi yabancı para cinsinden ve uzun vadede değerlendirmeyi düşünüyorsanız hemen Şubelerimize başvurabilirsiniz.

Özellikleri:

• Eurobond işlemi yapmak için vadesiz hesabınızın olması yeterlidir.

• Yüksek getirili bir yabancı para yatırım aracıdır. Özellikle yabancı para ve TL mevduat faizlerinin düştüğü piyasa koşullarında yüksek getiri sağlar.

• Eurobond alış alt limiti bankamızda 50.000 USD / 50.000 Euro nominal ve eş değeridir.

• İkincil piyasada standart “işlem tarihi + 3 iş günü” valörlüdür.

• Kupon faizleri çoğunlukla sabit olup, değişken kupon faizli Eurobondlar da mevcuttur.

• Genellikle uzun vadeli olarak ihraç edilmesine rağmen, vade sonu beklenmeden nakde çevrilebilir; nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşulları geçerlidir.

• Genellikle hamiline yazılı olarak ihraç edilen Eurobond’ların fiziki teslimi mümkün değildir.

• Eurobond kupon ödemeleri üzerinden stopaj kesintisi bulunmamaktadır. Bunun yanısıra elde ettiğiniz getiriyi beyan etme zorunluluğunuz mevcuttur.

• Her türlü işlemde, ihraç eden ülkenin değil, satıldığı ülkenin yasaları esas alınır.

• Kupon Ödemesi, Nominal Değer * (Yıllık kupon faizi/Ödeme sıklığı) formülü üzerinden hesaplanır.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?