YATIRIM
  • Yatırım Hizmetlerimiz Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde verilmektedir.
  • Yatırımcılara Yönelik Duyuru İçin Tıklayınız.
  • Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V, No: 77 sayılı “Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ” hükümleri çerçevesinde bankamız ile ilgili olarak düzenlenen Kamuyu Aydınlatma Formlarına ulaşmak için tıklayınız.
  • Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru için tıklayınız.
  • Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Aracı Kurumların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru için tıklayınız.