Türev Ürünler

Forward : Forward işlemleri varlık fiyatlarındaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemek için korunma amaçlı kullanılabileceği gibi bu dalgalanmalardan getiri elde etmek için de kullanılabilen bir üründür. USD,GBP,EUR,TL üzerinden işlemler yapılmaktadır.

DCD: (Dual Currency Deposit) bankanın müşteriden satın aldığı ve karşılığında prim ödediği bir opsiyon işlemi ile onun teminatına alınan mevduat işleminin toplamına verilen isimdir.
DCD; belirli bir döviz cinsini (USD, Euro, TL, GBP ), belirli bir vadede, sizin belirlemiş olduğunuz bir seviyeden alma hakkını bankaya satarak, karşılığında bankanın size prim ödemesi yaptığı bir opsiyon işlemidir. Opsiyona konu olan tutarın tamamı hesabınızda aynı vade için vadeli mevduata bağlanır. Böylece, aynı zamanda mevduat getirisi kazanırsınız.

Opsiyonlar: Belirli bir vadede (Avrupa tipi opsiyon) veya belli bir vadeye kadar (Amerikan tipi opsiyon), opsiyona dayanak varlık oluşturan belli miktardaki bir malı, ekonomik veya finansal göstergeyi, para veya sermaye piyasası aracını, emtiayı veya dövizi, belli bir fiyattan alma yada satma hakkını, belli bir prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye veren ancak zorunlu tutmayan, buna karşın opsiyonun satıcısını, satın alan kişinin talep etmesi halinde satmaya zorunlu tutan sözleşmelerdir. Bu yapısıyla opsiyonlar prim ödeyerek hakkı satın alan taraf için bir sigorta işlemine benzetilebilir.USD,EUR,GBP ve TL üzerinden işlemler yapılmaktadır.

Temel olarak 2 opsiyon türü bulunmaktadır;
Alım Opsiyonu (Call Option): Alım opsiyonu, opsiyon sözleşmesini alan tarafa, üzerine yazıldığı varlığın belirli bir miktarını, belirli bir tarihte ya da o tarihe kadar, belli bir fiyattan alma hakkı veren opsiyon sözleşmesi türüdür.

Satım Opsiyonu (Put Option): Satım opsiyonu, opsiyon sözleşmesini alan tarafa, üzerine yazıldığı varlığın belirli bir miktarını, belirli bir tarihte ya da o tarihe kadar, belli bir fiyattan satma hakkı veren opsiyon sözleşmesi türüdür.

Swap: “Swap” Türkçe ‘de “takas, değiş-tokuş” anlamlarına gelen İngilizce bir kelimedir. Finansal piyasalardaki uygulamasında ise swap; döviz, faiz yada menkul kıymetlerin veya bunlara ait nakit akışlarının yani ödeme yükümlülüklerinin belirli bir süre sonunda yada süre boyunca takas edilmesi işlemlerini ifade etmektedir.
Swap işlemleri döviz, kıymetli maden, faiz, hisse senedi ve bono/tahvil gibi pek çok varlığın işleme konu olabileceği şekilde yapılabilmektedir. USD,EUR,GBP,TL üzerinden işlemler yapılmaktadır.

Swap’lı Mevduat :
TL mevduat getirisine alternatif olarak daha yüksek kazanç sağlamak isteyen müşterilerimiz için swalp’lı mevduat sunulmaktadır.
Belirli para birimlerinde birikimlerinizin önceden anlaşılan kur ile (spot kur) farklı bir para birimine çevrilmesi (swap yapılması), çevirilen tutarın vade boyunca mevduata bağlanması ve vade sonunda başlangıçta anlaşılan döviz kuru ile (forward kur) ilk para birimine dönüştürülerek müşteriye hem kur farkı kazancı hem de mevduat faiz getirisi sağlayan bir enstrümandır.
Bu işlem kurlardaki hareketlilik karşısında koruma amaçlı ya da beklentiye göre yatırım amaçlı yapılabilir.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?