Teyitli İhracat Akreditifleri

Teyitli İhracat Akreditif Kredisinde bir firma lehine açılan gayrikabili rücu ihracat akreditifine Banka Teyidini ekleyerek, akreditif koşullarına uygun vesaikin ibrazı karşılığı ekonomik ve politik riskleri üstlenmekte ve vadesinde ödeme güvencesi vermektedir.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?