Prefinansman Kredileri

Prefinansman Kredileri, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere, firmalarca bizzat yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp, Türkiye’deki bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla (garanti verilerek veya verilmeksizin) yurda getirerek alışı yapılmak suretiyle kullanılan, bazı istisnai işlemler dışında azami 18 ay vadeli kredilerdir. Dövizin alışı yapılarak kullandırılan bu kredilerin anapara, faiz ve masrafları, ihracat bedelleri; ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle ödenmek zorundadır. Söz konusu kredi kullanımlarına Bankamızca garanti verilerek ya da verilmeksizin aracılık edilmektedir.

Prefinansman kredileri dış piyasalardan sağlandığından, faiz oranları yurt içindeki döviz kredilerine göre nispeten daha düşük olur.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?