Kabul Aval Kredisi

İthalatçı firmaların ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek mallara ödeme yapmadan sahip olmasına olanak veren bir kredi türüdür. Ödeme, poliçe vadesinde gerçekleştirilir.

Avantajları:

• İhracatçı firmalar söz konusu poliçelere ithalatçının bankası tarafından aval verilmesi durumunda, poliçeleri herhangi bir bankada iskonto ettirerek erken tahsil yoluna gidebilir.

• Ödemelerin banka garantisi altına alınmış olması, firmanızın dış ticaret işlemlerinde esneklik ve güven sağlar.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?