Harici Garanti Mektupları

Dış Ticaretinizi Harici Garanti Mektubu ile kolaylaştıralım !

Harici Garanti Mektubu; yurt dışı ticari işlemlerde, yurt dışındaki muhataba olan taahhütlerin yerine getirileceği hususunda düzenlenen teminat mektuplarıdır. Taahhüdün süresi içinde ve iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda talep edilen bedel muhataba ödenmektedir.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?