Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Turkish Bank olarak Kişisel Verilerinizi korumak amacı ile fiziksel ve elektronik her türlü önlemi alarak ve mevzuat ile öngörülen kural ve uygulamalara bağlı kalarak işlemekteyiz.

Bankamızca Kişisel Verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilera aktarılması ve KVKHK 11 inci maddesi kapsamdaki haklarınız  hakkında “ Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” ile tarafınıza bilgi verilmektedir.  Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ni okumanız sonrasında “ Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve Onay Formu”nu onaylamanız halinde, Kişisel Verileriniz tarafınıza yapılan bilgilendirme kapsamında mevzuata uygun olarak işlenerek Bankamızca gerekli süre boyunca saklanacak ve yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

Bankamıza başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili belirtilen hakları öğrenebilir ve bilgi talep edebilirsiniz.

 

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Açık Yatırım House Talks İlişkin Aydınlatma Metni

Açık Yatırım House Talks İlişkin Bilgilendirme ve Açık Rıza Formu

Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve Onay Formu

Turkish Bank A Ş ve İştirakleri Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası