Akreditif
Facebook
Twitter

Akreditif, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla, belirli bir meblağın, malların veya hizmetlerin satıcısına ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğüdür. Daha kısa bir anlatımla akreditif şartlı bir banka garantisidir.

Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Satıcı, sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları zamanında almak amacındadır. Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka hiç bir şekilde ödeme yapmaz. Bu ise alıcı açısından bir güven unsurudur. Açıklanan bu nedenlerle akreditif her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır. Akreditifin içeriğinde ödemenin malın yüklenmesinden belli bir süre sonra olacağı şeklinde bir koşul varsa, söz konusu işlem vadeli akreditif olarak tanımlanmaktadır.

Alıcı Açısından;

• Banka, akreditif şartlarını yerine getirmeyen satıcıya ödeme yapmaz. Bu alıcı için güvencedir.
• Malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlar.

Satıcı Açısından;

• Akreditifte belirlenen vesaiki bankaya ibraz ettiği an ödemeyi taahhüt etmektedir.
• Satıcıya finansman kolaylığı sağlar.

Kısacası, malın sevk edilmesi ve vesaikin akreditif şartlarına ve uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak hazırlanması durumunda; ödeme, akreditifi açan bankanın kesin bir taahhüdür.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?