Akreditif

İthacatlarınızı güvenle yapmanız için Akreditifinizi açalım !

Akreditif, ithalatçı firmanın talimatıyla açılan , malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla, belirlenen akreditif bedelinin satıcıya ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğüdür. Kısaca akreditif şartlı bir banka garantisidir.

Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Satıcı sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları zamanında almak amacındadır.Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka hiç bir şekilde ödeme yapmaz. Bu alıcı açısından bir güven unsurudur. Bu nedenlerle akreditif, her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır.

Alıcı Açısından;

• Banka, akreditif şartlarını yerine getirmeyen satıcıya ödeme yapmaz. Bu alıcı için güvencedir.
• Malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlar.

Satıcı Açısından;

• Akreditifte belirlenen vesaiki bankaya ibraz ettiği an ödemeyi taahhüt etmektedir.
• Satıcıya finansman kolaylığı sağlar.

Kısacası, malın sevk edilmesi ve vesaikin akreditif şartlarına ve uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak hazırlanması durumunda; ödeme, akreditifi açan bankanın kesin bir taahhüdür.

Detaylı bilgi almak için TurkishBank Şubelerini ziyaret edebilirsiniz.
Şubelerimiz için tıklayınız.
Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?