Konut Sigortaları

Bankamız aşağıda yer alan Konut Sigortalarını sunmaktadır.

Konut Paket Sigortası: Konutunuzun, bina ve içindeki tüm eşyalarınızı; yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, sel, dahili su, kötü niyetli hareketler, halk hareketleri, duman, araç çarpması, deprem, kar ağırlığı, fırtına, komşuluk-kiracılık mesuliyeti, alternatif ikametgah masrafları, cam kırılması, yer kayması teminatlarını enflasyona endeksli olarak kapsar.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
DASK ile sigortaladığınız bina ve temelinde deprem ve deprem sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak ve yer kayması gibi olayların yol açtığı maddi zararları (merdiven, asansör, çatı ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun güvencesi altına alabilirsiniz.

 

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

34 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler İçin zorunludur.

Ayrıntılı bilgi için size en yakın Şubemizi ziyaret edebilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?