5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca ekte bulunan Bankamızda zamanaşımına uğrayan hesaplar için tıklayınız.